work ] proposals ] statement ] home ] contact ] scrapbook ] links